Akreditasyon Nedir

 

Akreditasyon Nedir ? Dünya Akreditasyon Günü 9 Haziran 2008

Akreditasyon Nedir ? Dünya Akreditasyon Günü 9 Haziran 2008

Akreditasyon Tanımı : Uluslar arası kabul görmüş kurallara uygun olarak bir hizmetin veya ürünün sunulmasını ifade eden bir terimdir.Bu bağlamda kalite belgesi veren kuruluşlar içinde ISO 17021 numaralı standarta uygun olarak sistemini kuran ve uzman personeli ile belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar içinde akreditasyon büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır.Örneğin Türkiye’de TÜRKAK , alman’yada DAR ( TgA ) , ingiltere’de UKAS , Hollanda da RvA , vb kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslar arası standarta uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektedirler.Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslar arası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

Akreditasyon, ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Bu amaçla akreditasyon kurumları yönetim sistemleri belgelendirmesi , ürün belgelendirme , loboratuvar akreditasyonunun belgelendirilmesi gibi konularda kuruluşları akredite etmekte ve yetkilendirmektedir.
ASB Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.: Kalite sistem belgelendirmesi yapan kuruluşlar kapsamındadır.

Akreditasyonlar

Laboratuar Akreditasyonu :

Kalibrasyon, analiz ve test hizmeti vb verecek laboratuarların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025 -Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu :

Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren
kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; ISO 17020 – Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması
İçin Genel Kriterler

Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; ISO 45011- Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları
İçin Genel Kriterler

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu :

Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; ISO 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme
Kuruluşları İçin Genel Kriterler

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Akreditasyonu için ise ISO 15189 nolu standart uygulanmaktadır.

Başvuru Formu