ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Uygulamanın Faydaları

ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin işletmelerde geliştirilmesinin amacı;

* Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun iyileşmesi,
* Çevresel performansın artması,
* Pazar stratejilerinde fark,
* Uluslararası rekabette avantaj,
* İşletme itibar ve pazar payında iyileşme,
* Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
* Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların ciddi oranda azalması,
* Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
* Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
* İzin ve yetki belgelerinin alınmasında yaşanan kolaylıklar,
ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğinin sağlanması,
* Kurum / kuruluş faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurların azaltımı sağlanır,
* Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
* Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
* Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
* Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
* Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırıcı bir unsurdur,
* Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artırılmasına yardımcı olur,
* Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
* Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansını artırır,
* Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
* Çevreye bırakılan atıklar minimize edilir.

Başvuru Formu