ISO 9001 2015 Kalite Yönetimi Sistemi Yürürlükte

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartlar standardı revizyon çalışmaları ISO TC 176 tarafından gerçekleştirilmiş olup Kasım 2008 de standart yayımlanmıştır. ISO 9001:2015, kamu organizasyonları ve diğer sektörlerde 170 ülkede uygulanan mevcut 2000 versiyonunun yerine geçecektir.

Belgelendirme kuruluşları, standardın yayımlanmasından sonra en fazla bir yıl süreyle ISO 9001:2015 standardına göre belgelendirme veya belge yenileme denetimi gerçekleştirebilecekler, bu sürenin sonunda yeni yayınlanan ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirme yapacaklardır.

ISO 9001:2015 standardının yayınlanması ile birlikte mevcut ISO 9001:2008 belgeleri 24 ay daha geçerliliğini sürdürecektir. Bu süre içerisinde ISO 9001:2000 standardına göre belgeli kuruluşlar ile ISO 9001:2015 standardına göre belgeli kuruluşların statüsü aynı olacaktır. 24 aylık süre sonunda ISO 9001:2008 versiyonuna göre belgeler geçerliliğini kaybedecektir.

Yeni standart ISO 9001:2015, ISO 9001:2000’ e göre köklü değişikliklere sebep olacak yenilikler içermemektedir. Sadece yürürlükteki standartta belirtilen gerekliliklere açıklık getirilmiştir. Bu değişiklikler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Başvuru Formu