Belgelendirme Kuruluşları ve Özellikleri

Belgelendirme kuruluşları; akreditasyona esas konulardan olan kalite yönetim sistemlerinin firmalarda (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005 / HACCP … ) standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden organizasyonlar olup, ilgili Akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilip yetkilendirilen işletmelerdir.

Belgelendirme kuruluşunu seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşu, ile çalışmalısınız. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini talep edip ve akreditasyon belgesinin kapsamını gözden geçirerek sizin sektörünüzde yetkilendirilip yetkilendirilmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu bağlamda ülkemizde TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) uluslararası platformda gerekli anlaşmaları da imzalayarak akreditasyon yetkisini almış olup sağladığı akreditasyonlar ,dünya çapında tanınmakta ve kabul görmektedir.

Başvuru Formu