Entegre Yönetim Sistemi

Ürün – Hizmet kalitesine ve müşterilerine karşı duyarlılıklarını ve verdikleri büyük önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak ortaya koyan işletmeler , çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılıkları ve verdikleri büyük önemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini , gıda üreticilerinin gıda güvenliğine verdikleri önem ve duyarlılıkları için ise HACCP / ISO 22000 Gıda Güvenliği uygulayarak Yöntemi Sistemini kurup uygulayarak ve nihayetinde belgelendirene göstermektedir.

Entegre Yönetim Sistemleri; yukarıda sayılan standartlara ait yönetim sistemlerinin ortak noktaları için ortak kullanılabilecek bir dokümantasyon sistemi kurularak tek çatı altında toplandığı bir sistemler bütünüdür.ASB olarak bu tarz entegre sistem kurarak talepte bulunan işletmelerin denetimlerini uygun bir denetim ekibi oluşturarak entegre olarak denetim gerçekleştirmekte ve şartların olumlu olması halinde ise belgelendirmektedir.

DENETİM

Denetim ilgili sistemlerde vasıflı denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Her bir sistemin birbiriyle kesiştiği ortak noktaları olması nedeni ile sistemlerin tek tek belgelendirilmesi için gerekli olan denetim sürelerinin toplamından daha az sürede gerçekleştirilir.
Entegre Yönetim Sistemi,

  • Bir defada birden fazla sistemin denetlenerek, uygun bulunması halinde belgelendirilmesi
  • Denetim sürelerinde avantaj (Her bir sistemin tek tek denetlenmesine göre)
  • Ortak prosedürlerin ayrı ayrı dökümante edilmesi gereğinin ortadan kalkması
Başvuru Formu