AB Mevzuatları ve Kalite

Avrupa Birliğine ülkemizin tam üyelik başvurusu üzerine, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı oluşturulmuş, bu program çerçevesinde bir dizi uyum yasalarının çıkartılması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi için belli bir programın hazırlanarak takip edilmesi süreci startı verilmiştir.

Yaşanan bu uyum sürecinde Malların Serbest Dolaşımı hazırlık çalışmalarının en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır. Serbest dolaşıma girecek malların Kalite Altyapısının oluşturulması, bu konudaki yasal eksikliklerin hızla tamamlanmasına bağlı olduğundan, gerekli birincil ve ikincil yasal mevzuat hızla tamamlanmaktadır.

Türkak-Türkiye Akreditasyon Kurumu’nun kuruluşu ve TSE Türk Standardlar Enstitüsü’nün kuruluş kanununda değişiklik yapılması, Avrupa Topluluğu Müktesebatına Türk Kalite altyapısının hazırlanması bakımından büyük önem taşıyan gelişmeler olarak bu süreçte yerini almıştır.

Yine bu konuda çıkartılması beklenen Ürün Güvenliği Yasası ve Yeni Yaklaşım Direktifleri konusunda çıkartılacak ikincil mevzuat, uyum süreci için kalite konusunda öngörülmüş temel unsurlardandır.

AB mevzuatlarına bakıldığında genel olarak bireyin ve tüketicilerin kaliteli ürün ve hizmet alma haklarının da gözetilip korunduğu bir model gözlemlenmektedir. Kaliteli ürünler üretmek ve hizmet de kalite sürekliliğini sağlayabilmenin de en önemli adımlarından birisi hiç şüphesiz ki bütün dünyanın kabul ettiği ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin tam ve etkin olarak kuruluşlar tarafından uygulanmasını gerektirmektedir.Bu temelde yapılan çalışmaların ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemleri ile de entegre edilerek bu iki önemli konuda da uluslar arası ve ulusal anlamda üst düzey firmalar arasında rekabet edebilir bir kurum olmaya adım atmak şirketlerin öncelikli hedefleri arasında yer alması uygun olacaktır. Bunların yanında ürün güvenliğinin sağlanarak üretim yapılmasında ve bunun sürekliliğinin sağlanmasında da bu sistemler son derece büyük önem taşımakta ve ürün ve hizmet kalitesi ve güvenliğinin bu tür yönetim sistemi standartının uygulanması ve belgelendirilmesiyle kamuya ve üçüncü taraflara ispatı yönünde atılabilecek en önemli adımlardandır.

Başvuru Formu