Basınçlı Ekipmanların Periyodik Muayenesi

Basınçlı kaplar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli ekipmanların başında geldiği bilinmektedir.

Basınçlı Kap ; 0,5 bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eden bir kavramdır. İş kanuna göre de basınçlı kaplar periyodik olarak kontrol edilmek zorundadır.

Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından veya ilgili konuda akredite olmuş muayene kuruluşları tarafından yapılacak ve sonuçları rapor olarak işletmeye sunulacaktır.

Başvuru Formu