CE Belgesi

Ürünlerin bazılarında görmekte olduğunuz CE İşareti üzerine konulduğu mamülün, insan hayvan ve çevre sağlığı için güvenli olduğunu ifade eden bir simge olup Avrupa Birliğinin Malların Serbest Dolaşımı konusunda ortaya koyduğu Yeni Yaklaşım Direktifleri içinde yerini almıştır. Günümüzde sayısı yaklaşık 25 olan bu direktifler avrupa birliğinin yetkili organlarınca artırılıp azaltılabilen bir süreç şeklinde canlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. Direktiflerin başlıcaları Makine , İnşaat Malzemeleri, Alçak Gerilim Cihazları, Basınçlı Kaplar, Oyuncak Direktifi, Daz Yakan Cihazlar, Kazanlar, Elektro Manyetik Uyumluluk ve diğerleridir.

Bu direktiflerden herhangi biri veya birkaçının kapsamına giren herhangi bir ürün CE işareti taşımıyor ise Avrupa Birliği ülkelerine girişine izin verilmediği bilinmekte ve sıkı bir şekilde bu kural uygulanmaktadır. Türkiye Temmuz 2001 tarihinde kabul edilen Çerçeve Uyum Yasaları İle birlikte CE işaretinin kullanımını kabul etmiş durumda olup süreç içerisinde kapsama giren ilgili ürünlerin ülke içinde de dolaşımı engellenecektir.

Herhangi bir mamülün CE işaretine sahip olabilmesi için Kapsamına girdiği Direktif ile ilgili ürün kalite ve güvenlik standartlarının – Harmonize Standartlar- gereklerini karşılaması gerekir.Bu konuda yapılacak muayene ve testlere Uygunluk Değerlendirilmesi denilir. Bu işlemleri başarı ile geçen ürünlere imalatçısı bir Uygunluk Beyanı düzenleyerek, ürün üzerine CE işaretini koyar ve bu işareti kullanımına ait hak kazanmış olur. Ürünlerin çok büyük bir kısmında CE işaretinin ön gerekliliği olarak ise ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi karşımıza çıkar. CE işareti olan ürünlerin uluslar arası pazarda serbest dolaşım hakkını elde ederek kuruluşlara önemli bir rekabet gücü kattığı ve avantaj sağladığı görülmektedir.

Başvuru Formu