Çevre Kanunu ve ISO 14001

Temiz bir çevrede yaşamak bütün insanların en doğal hakkıdır. Ancak sanayi devrimi ile artarak devam eden sanayileşme ile insanoğlu olarak dünyamızı kirletmeye başladık ve bütün hızla da buna devam ediyoruz gibi bir yorum pek de haksız sayılamayacaktır.Geleceğe daha temiz bir dünya bırakabilmek ve daha temiz bir dünyada yaşamak için fertten başlayarak bütün şirketlerin , sivil toplum örgütlerinin , belediyelerin , illerin ve nihayet ülkelerin ellerinden geldiğince buna asgari dikkati göstermesi gerekmektedir. Dünya ayrım yapmadan bütün dünya insanlarının , hepimizindir.

Çevre sağlığının bozulmaya başlaması ile birlikte bütün ülkeler bu konuda gittikçe artan ciddiyetle yasal düzenlemeler oluşturmakta ve denetimler yaparak çevre kirlenmesini önleyici , azaltıcı faaliyetler yürütmektedir. Avrupa birliği ile uyum sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığı da bu konuda yoğun olarak çalışmaktadır. Ciddi düzenlemeler getirilmiş olup yaptırımı yüksek cezalarla caydırıcılık unsuru ortaya konulmaktadır. Uluslar arası standart örgütü de bu konuda klavuz niteliği taşıyan ISO 14001 standardını yayınlayarak bu konuda gerekli düzenlemeleri yapan firmalar için Çevre Yönetim Sisteminin kurulmasını ve belgelenerek Kuruluşların daha sistematik olarak bu konuların üstesinden gelmelerini sağlayıcı konularda teşvik edici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başvuru Formu