Gürültü Ölçümü

Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi gibi bir çok olumsuz etki bıraktığı bilinmektedir. Gürültülü ortamda çalışmaların bitmesi zamanla bu olumsuz etkilerin ortadan kalktığı görülmektedir.

Gürültü iç kulakta kohleanın içinde bulunan işitme tüycüklerinde haraplaşmaya neden olan bir durumdur. Yıpranan ve haraplaşan tüycüklerde maalesef ki hiçbir zaman yenileme olamamaktadır. Bu haraplaşma daha çok tiz frekanslar dediğimiz 4000 ile 6000 Hz arasında sık görülen bir durumdur. Dolayısıyla önce bu tiz frekanslardan başlayarak kalıcı işitme kaybı oluşmaktadır. Kişi çalıştığı ortamdan ayrılsa dahi geri dönüşümü mümkün olmamaktadır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre; ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmemeli şeklinde hüküm bulunmaktadır.4857 Sayılı İş Kanunun 78. Maddesine göre düzenlenen Gürültü Yönetmeliğinde ise, amacın işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir ifadesi bulunmaktadır. Gürültü Yönetmeliğinde en yüksek maruziyet etkin değerleri olarak 85 desibeli geçmemesi şeklinde limitlenmiştir.
Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre de Endüstriyel Tesisler için sanayi alanlarında gündüz vakti maksimum 70 desibel gürültüye izin verilebilmektedir. Diğer meskun mahallerde ise bu değerler daha düşüktür.
Gürültü kapsamında yapılan ölçümler; iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel ortamlar açısından ilgili metotlar çerçevesinde değerlendirilerek periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerekir.
Çevresel Gürültü Ölçümleri
Son yıllarda ortamdaki gürültü seviyesinin yüksekliğinin insan sağlığına olan olumsuzlukları tüm otoriteler tarafından kabul edile gelmiştir. Bu olumsuzlukların önlenebilmesi amacı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik uyarında tüm tesislerin Akredite olmuş bir firmaya ölçüm yaptırtarak rapor almak ile yükümlüdür.
Akredite ve çevre bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarlar , tesis içerisinde ve dışında mevcut mevzuatlara (Gürültü Kontrolu Yönetmeliği, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü) uygun olarak uzun ve kısa vadeli gürültü ölçümleri yaparlar.ÇED yönetmeliği kapsamında akustik, vibrasyon ölçümlerinin yapılması ve raporlarının hazırlanması da yine bu firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Formu