İş Kanunu ve OHSAS 18001

Ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili son derece ciddi düzenlemeler getirilmektedir. OHSAS 18001 ile de kuruluşların bu konulardaki düzenlemeleri ve takipleri sistematik olarak nasıl düzenleyip takip edecekleri formalize edilmektedir. Bu standardın en temel şartı da ulusal ve uluslar arası kanuni yönetmelik vb’yi temel olarak almaktır. Çalışma Bakanlığı ülkemizde gerekli düzenlemeleri yaparak denetlemekte olup bu denetimlerde ve kanunda aranan şartların birebir denilebilecek oranda sistematize edilmesinde kılavuz olarak OHSAS 18001 le eşdeğer isteklere sahip olmasıdır.

Başvuru Formu