ISO 16001

ISO 16001 Enerji yönetimi standartı maliyetlerinizi ve seragazı emisyonlarınızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistemi kurmanıza yardımcı olan uluslararası bir yönetim sistem standartıdır.

ISO 16001 bilinen, uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Standart, ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) için gereklilikleri tanımlar. Bu standart, organizasyonunuzun enerji politikasını geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanları belirler, enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptar.

EN 16001 tüm organizasyonlar için uygundur- organizasyonun büyüklüğü, sektörü ve coğrafi konumu önemli değildir. Ancak enerji ile doğrudan ilgili bir sektörde iş yapıyor iseniz ve seragazı emisyonu konusunda uymanız gereken bazı yükümlülükler var ise bu standartla yakından ilgili olabilirsiniz.

ISO 16001 Sisteminin Kurulumu İçin Gereklilikler aşağıdaki gibi sıralanabilir :

Organizasyonun ihtiyaçlarının saptanması,
Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi,
Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi,
Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi,
Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi,
Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metodların kurulması,
Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması,
Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması,
Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi.

Başvuru Formu