ISO 16949

ISO/TS 16949, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarını global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO teknik şartnamesidir.

Otomotiv sektöründe hizmet veren kuruluşların, ISO 16949 Kalite yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası otomotiv üretimi şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermiş olur.

ISO 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

ISO9000 standartı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir.

Her ne kadar QS9000 standartı son dönemde yaygınlaşmış olsa da yeni standart şimdiden yerini almaya hazırdır. 2003 yılına kadar geçerli olacak ve bu tarihten itibaren kullanımdan kalkacak olan QS9000 standardı bu nedenle 2000 yılı revizyonu görmeyecektir.

ISO TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirildi.

Aşağıdaki Standartlara Dayanır :

ISO 9001 (International);
QS-9000 (Big Three – USA);
AVSQ (ANFIA – Italy);
EAQF (FIEV – France);
VDA 6.1 (VDA/QMC – Germany).

Bu standart

FORD GM
CHRYSLER BMW
PEUGEOT CİTROEN
AUDİ MERCEDES BENZ
GME OPEL FİAT
BOSCH RENAULT
VOLKSWAGEN
tarafından tanınmıştır.

ISO/TS 16949 standartı ile,

otomotiv sektörünün bilgi birikimini bir araya toplamak
ürün kalitesini iyileştirmek
tedarikçi zincirini geliştirmek
tüm sektörün aynı kalite sisteminde buluşmasını sağlamak
verimliliği arttırmak
ana sanayinin farklı denetim tipleri uygulamasını önlemek
sektörün nitelik ve kalite düzeyini arttırmak
tüketiciye daha güvenilir ürünler sunmak

TS 16949: 2002 – ISO 9001: 2000 ‘e dayanır ve yönetim sistemlerinin kurulması ve denetlenmesine değişik bir bakış açısı getirir.

TS in amacı sürekli iyileşmeyi sağlayan, hata önleme üzerinde duran ve temin zincirinde değişiklik ve kayıpları önleyen bir kalite yönetim sistemi geliştirmektir.

Birden çok belgelendirme denetimi ortadan kalkmış ve otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım sağlamıştır.

Kullanımı Kolay
Dokümantasyon miktarında azalma
KYS nin kuruluş prosesleri ile ilişkilendirilmesi

ISO 9001:2000 & ISO 14001 & OHSAS 18001 ile uyumlu
ISO TS 16949:2002 Ailesi

ISO TS 16949: 2002 -Kalite Yönetim sistemleri
ISO 9001:2000 ‘in Otomotiv üretim ve ilgili parça servis uygulanması için özel şartlar.

ISO 16949 :2002 – Kalite sistem Denetimi soru Listesi

ISO TS 16949 in Maddeleri
Kapsam
Bilgi Referanslar
Terimler ve Tanımlar
Kalite Yönetim Sistemi
Yönetim Sorumluluğu.
Kaynak Yönetimi.
Ürün Gerçekleştirme.
Ölçme, Analiz ve İyileşme.
ISO 16949 ÖNEMLİ TANIMLAR
Üretim:

Malzemelerin üretimi
Servis parçalarının üretimi
Montaj
Isıl işlem, kaynak, boya, kaplama veya diğer işlemler
için proseslerin gerçekleştirilmesi
Kestirimci bakım: Bakımdan kaynaklanan problemlerin ortaya çıkmaması için proses verilerinden elde edilen sonuçlara yönelik önleyici faaliyetler

Önleyici bakım: Ekipman hataları nedeniyle üretimin kesilmesini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen planlı bakım aktiviteleridir.

Pahalı navlun: Sözleşmede belirtilenden farklı olarak ödenen extra maliyetlerdir.
Not:Metod,miktar,planlanmamış veya geç sevkiyatlardan kaynaklanabilir.

Yardımcı tesis: Üretime yönelik işlemlerin gerçekleşmediği ancak üretim tesislerine destek veren tesislerdir.

Tesis: Katma değer oluşturan proseslerin gerçekleştirildiği yerdir.

Özel karakteristikler: Ürün veya üretim prosesine ait proses parametreleridir. Yasalara uyum,uygunluk,fonksiyon,performans veya bir sonraki prosese ait emniyet ve uygunluğu tarif eder.

Başvuru Formu