ISO 17025

TS EN ISO/IEC 17025 -Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar standartı kalibrasyon, analiz ve test hizmeti vb verecek laboratuarların akreditasyonunda baz alınan uluslararası bir akreditasyon standartıdır. Bu tür laboratuvarlar faaliyetlerini akredite ettirerek elde ettiği sonuçların bütün dünyada kabulünü sağlayacak bir adım atmış olurlar.Ülkemizde bu tür faaliyetleri akredite etmeye yetkili makam TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) dır.TÜRKAK kendisine gelen bu tür talepleri incelemekte ve uzman denetçilerini ilgili laboratuvara göndererek denetim yapmakta ve o laboratuvarın alt yapısı , personel imkanları , cihaz ve ekipmanları , 17025 dokümantasyonu ve uygulamalarının akreditasyon şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmekte ve uygun olanları sürekli gözetim altında tutmak üzere akredite etmektedir.

Başvuru Formu