ISO 9001 Sağlık

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetinde kalite her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır,İnsan hakları evrensel beyannamesi ve dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından en temel unsurları ortaya konan sağlık sektöründe kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesi bütün insanlık için son derece önemlidir.Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının da birçok yasal düzenlemesini bu çerçeveye oturttuğu ve sağlıklı yaşam hakkının korunmasına yönelik bütün taraflarla ilgili titiz çalışmalar yaptığı bilinmektedir.

Ülkemizde il sağlık müdürlüklerinin kamu ve özel hastanelere yaptıkları denetimlerde titizlikle bu konular incelenmekte ve kaliteli sağlık hizmetinin sürekliliğinin sağlanması için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi şartları da irdelenmektedir.Bunun yanında bir amerikan modeli olan hastane akreditasyonu ( JCI ) dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık kuruluşlarında önemli bir klavuz olarak takip edilmektedir.Sağlık Bakanlığı klavuz olarak JCI üzerinde durmakta ve yönetmelik şartlarında ve denetimlerinde yaptığı sorgulamaların içeriğini JCI ve ISO 9001 de dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.Bunun yanında ISO 15189 tıbbi tahlil laboratuarlarının akreditasyonuna yönelik çalışmalarda da artış olduğunu söylemek mümkündür.

Bütün bunlarda sağlık kuruluşları için ISO 9001:2008 standartı çok uygun bir zemin hazırlamaktadır. Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak sağlık kuruluşlarına ciddi iyileştirmeler yapma fırsatı vermekte , yasal denetimlerde kolay ilerleme sağlamakta , üst düzey çalışmalar için uygun şartların temelinin atılmasına fırsat vermekte , hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta ve kuruluşa büyük katma değerler sunmaktadır.Yönetmelikler için Sağlık Bakanlığının web sitesini kullanarak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

ASB olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastaneler , tıp merkezleri , tahlil laboratuvarları , diyaliz merkezleri , protez laboratuvarları dahil olmak üzere tüm sağlık sektöründe ISO 9001 , ISO 14001 ve OHSAS 18001 Belgelendirme Hizmetleri sunmaktayız.Denetimlerde doktor ve hemşirelerden oluşan sektörüde çok iyi bilen ekipler tarafından tetkik yapılmakta ve kuruluşlara ciddi katma değerler kazandırılmaktadır.

Başvuru Formu