İyi Tarım Uygulamaları

Günümüzde, üretimi yapılan gıda maddelerinin tarladan sofraya kadar izlediği yolda, değişik kademelerde gözlemlenerek tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi önem kazanmıştır.
Bu nedenle üreticiler denetim işini gönüllü olarak talep etmekte ve piyasaya sertifikalı ürün vererek daha güvenilir pazarlara ulaşmayı hedeflemektedirler. Denetim ve sertifikasyon zorunlu değildir ancak üreticiler kendi markalarını oluşturarak uluslararası yönetmelik ve standartlar çerçevesinde sertifikalandırılmakta ve üretim standartlarını uluslararası düzeye çıkarmaktadırlar.
Sertifikalı ürünler iç ve dış piyasalarda öncelikle tercih edilmektedir. Sertifikasyon standartları veya yönetmelikleri Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Globalgap vb şekilde sıralanabilir. Bu standartlar dışında özellikle büyük market zincirlerinin kendilerine has geliştirdikleri özel standartlarda bulunmaktadır.

Globalgap

GLOBALGAP global çapta tarımsal ürünlerin sertifikasyonu amacıyla standartlar geliştiren özel bir kuruluştur.

GLOBALGAP standartları öncelikli olarak gıda maddelerinin üretiminde, kimyasal girdi kullanımının minimize edilerek çevre üzerinde tahrip edici etkinin azaltılması, çalışanların sağlık ve iş güvenliğinin sağlanması ve hatta hayvan refahının artırılması ile üretim koşullarının iyileştirilmesini hedefler.

GLOBALGAP bütün dünyada İyi Tarım Uygulamalarının temelini oluşturan pratik bir rehber vazifesini görür. Temelde üreticiler ve perakendeciler arasında eşit bir partnerlik sağlanabilmesi sertifikasyon için prosedür ve standartlar oluşturmaktır.

Globalgap İyi Tarım Uygulamaları

Dünyada hızlı bir şekilde kabul gören GLOBALGAP, İyi Tarım Uygulamaları mevzuatı ülkemizde de geniş çaplı kabul görmüş ve üreticilerin tercih konusu olmaya başlamıştır. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı da gerekli çalışmaları yaparak İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğini çıkarmış ve bu konuda üretici ve yatırımcılara destek programları başlatmıştır.

Sertifikasyon kuruluşlarına yetki vererek ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu sağlanmıştır. İTU’nun amacı tarımda minimum düzeyde kimyasal kullanımı için daha çok biyolojik mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi, kullanılan kimyasalların mutlaka ruhsatlı olması, üretim yapılırken çevre sağlığının, çalışanların refahının da düşünülmesi gerekmektedir. Bu amaçla mutlaka ziraat mühendisleriyle çalışılmasının sağlanması gerekmektedir. Sonuçta tüketiciye ulaşan ürünün insan sağlığı açısından tehlike arz edecek düzeyde kalıntı içermemesi gerekmektedir. Bu konuda her ülke kalıntı limitlerini belirlemiş ve yapılan analizlerde kimyasalların bu limitleri aşmamasını istemektedirler. Ölçüm yapılmadan ürünler piyasaya arz edilmemektedir. Ruhsatsız ve limit üstü kimyasal kalıntılar tespit edilen ürünler imha edilmekte ve üreticiye veya söz konusu ticaretini yapan kişilere yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

Başvuru Formu