Kaldırma Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi

Fabrika ve işletmelerde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden, Kaldırma ve İletme Makinelerinin ve Basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir biçimde kullanılması için, bu makine, ekipman ve kapların periyodik olarak muayene edilmesi gerekliliği aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve ilgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, aşağıdaki makine ve ekipmanların periyodik muayeneleri yapılmaktadır.

Kaldırma ve İletme Makinelerinin Periyodik Muayeneleri (Kontrolleri)
• Vinç Muayeneleri
• Kule Vinç Muayeneleri
• Mobil Vinç Muayeneleri
• Ceraskal Muayeneleri
• Asansör Muayeneleri
• Forklift Muayeneleri
• Araç Kaldırma Lifti Muayeneleri
• Platform Muayeneleri
• Teleferik Muayeneleri

Kaldırma-İletme makineleri ve araçları periyodik muayenesinde, genel olarak ilgili makine ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, bütünüyle kontrol edilmeli ve yük testleri yapılarak sonuçlar raporlanmalıdır.

Basınçlı kapların muayene edilmesinde genel olarak; korozyon, sızdırmazlık, kalınlık, aşınma, çatlak, çizik, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon, cihazların kalibrasyon durumu vb. kriterler kontrol edilmekte ve basınç testlerine bakılmaktadır.

Başvuru Formu