Kalite Belgeleri

Kalite belgeleri kavramı denilince bir ürün veya hizmetin istenen vasıf / vasıflarda olduğunun onayı gibi bir tanım yapılabilir.Ancak bu noktada önemli bir ayrımdan da bahsetmekte fayda var. Yani söz konusu olan ürünün kalitesi mi , hizmetin kalitesi mi , sistemin kalitesi mi …
Ülkemizde ve bütün dünyada pek çok ürün ile ilgili o ürünün kalitesinin ölçülüp anlaşılabileceği şartlar standartlar haline getirilmiştir.Bu standartlar kitapçıklar halindedir.Her ürün için farklı bir standart söz konusudur.İşte bu ürün standartlarının içinde geçen şartların karşılanıp karşılanmadığı o üründe kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin kullanım ve oranından tutunda , ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin , performans özelliklerinin test edilmesine kadar yapılacak bir dizi çalışma sonucunda elde edilen verilere bakılarak o ürünün kalitesinin ilgili standarta uygun olduğu , standartın şartlarını karşıladığı / veya karşılamadığı sonucuna varılabilir.Ve bu işlemleri yapan yetkili kuruluşlar tarafından o ürünün üreticisi Ürün Kalite Belgesi ile sonuçlar belgelendirilmiş olur.

Bu bahsi geçen ürün kalitesinin belgelendirilmesi dışında en bilinen ve hem ülkemizde hemde dünyada geçerliliğe sahip sistemlerin ve tabiki özelliklede yönetim sistemlerinin ( ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , OHSAS 18001 vb ) belgelendirmesi kavramının nihai sonucuda kalite belgesidir.

Yani ilgili yönetim sistemini kurup işleten kuruluşlar ASB ye müracaat ederek sisteminin denetlenmesi ve şartların uygun olması halinde belgelendirilmesini talep etmektedirler.ASB denetçi ve uzmanları tarafından yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda şartların uygun olması halinde ilgili kuruluş ilgili sisteme göre belgelendirilmektedir.

Başvuru Formu