Kişisel Maruziyet Ölçümü

Kişisel maruziyet ölçümü işletmelerde görev alan personelin maruz kaldığı ve işçi sağlığına zararı olabilecek ( gürültü , titreşim vb ) parametrelerin ölçümü anlamında kullanılan bir teknik terimdir.

Bu bağlamda gürültü , titreşim , rüzgar , sıcaklık , ışık gibi parametrelerin işletmeler tarafından düzenli olarak akredite kuruluşlara yaptırılması ve raporlarının muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu