Küreselleşme ve ISO 9001:2015

Ulaşım ve İletişim araçlarının son yüzyılda baş döndürücü bir hızla gelişmesi, ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin kısalmasına ve ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

Çok yakın zamana kadar kendi bölgesinde izole durumda yaşayan toplumlar bu sayede diğer toplumlardan ve kültürlerden haberdar olmuş, kendisinden farklı tarımsal, endüstriyel ve kültürel faaliyetleri görebilme ve inceleyebilme imkanı bulmuştur. Küreselleşme adı verilen bu olgunun neticesi olarak, toplumlar kendine yetemediği alanlarda, kendisinde fazla olan ürünleri değişime sokma ihtiyacı duymaktadır. Bu değişimler günümüzde bütün dünyayı kapsayan ölçülerde ve dev hacimlerde gerçekleşmektedir.

Ancak, baş döndürücü hızla gerçekleşen bu küresel ticaret, beraberinde bazı ortak kriterlerin de kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Buna en çarpıcı örnek, ürünler için oluşturulan “Ürün Standartları” ve kalite yönetim sistemleri için geliştirilen “ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı”dır.

ISO 9001 Standardı’nın oluşturulması ve geliştirilmesi için pek çok ülke katkıda bulunmuştur. Tarihsel süreç içinde pek çok değişikliğe uğramakla beraber, en son düzenlenmiş hali olan olan 2000 yılı revizyonu halen kullanımdadır. ISO teşkilatı, söz konusu Standardı yaklaşık her beş yılda bir gelişen ve değişen şartlara göre revizyondan geçirmektedir.

ISO 9001: 2015 Standardı, mana ve içerik bakımından uygulandığı işletmeler hakkında pek çok düzenlemeyi öngördüğünden, milli ve milletlerarası küresel ticarette belli bir güvenin simgesi olmayı sürdürmektedir.

Artık ülkemizde yer alan üreticilerde dahil olmak üzere bütün dünya üreticileri sadece bulunduğu ülkeyi değil bütün dünyayı bir Pazar olarak görmeye başlamaktadır.Küreselleşme ile birlikte artık rekabette de sadece yerel değil uluslar arası rekabet şartları ön plana çıkmaktadır.Ülkemizde bulunan bir üretici örneğin Romanya’da , İran’da vb. bulunan aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerle yarışmak durumunda kalmaktadır.Bu durumda rekabet edebilmenin önemli unsurlarından biriside uluslar arası kalite belgeleri olarak karşımıza çıkmakta ve bu belgeler müşteriye bir güven telkin etmektedir.

Başvuru Formu