Otelcilik ve Turizmde Kalite

Bütün dünyada sağladığı büyük ekonomik değerler nedeniyle bacasız sanayi olarak da adlandırılan Turizm Ülkemiz kalkınmasında çok eskiden beri büyük önem verilmiş ancak hiçbir zaman beklenilen gelir düzeyine ulaşamadığı düşünülen sektörlerden birisi olarak karşımızda durmaktadır.Turizm aynı zamanda Avrupa Birliği Ülkeleri için de her zaman büyük önem taşımakta dünya turizm hareketinin yarısına yakın bir kısmı topluluğu oluşturan ülkelere yapılmasının yanında, topluluk içinde çalışan kesimin ağırlıklı bir kısmı da bu sektörde istihdam edilir durumdadır.

Sektörün bu önemine rağmen, Birlik hukuki zeminde herhangi bir genel Turizm Politikası oluşturarak benimsemiş durumda değildir. Turizm, Konaklama ve bu sektörler ile çok yakından ilgili olan Ulaşım sektöründe belli kalite düzeyinin sağlanması için uygulanmakta olan program ve politikalarda bazı önlemler alınarak adımlar atıldığı belirlenmiştir.

Turizmin gelişmesi ve beklenilen gelir düzeyine ulaşması için Avrupa Turizm Politika ve uygulamalarına paralel bazı önlemlerin alınmasında faydalar olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu önlemler kısaca insana dayalı hizmet kalitesinin artırılması ve mesleki eğitimin desteklenmesi, turistik hizmet tesislerinin kalitesinin artırılması, tarihi ve doğal turizm kaynaklarının sürekli korunabilmesi için topluma gerekli bilinç ve eğitim verilmesi şeklinde sıralanabilir. Bu bilinç ve eğitim çalışmalarının yanı sıra özellikle ISO 9001:2000 ve HACCP – ISO 22000 sistemlerini kurup işleterek belgelendiren sektör firmaları diğerlerine göre fark ortaya koymaktadır.Uluslararası acentelerde sezonluk anlaşmaları yaparken bu tür kalite belgelerine sahip olan kuruluşlara öncelik vererek bu konuya dikkat çekmektedir.

Başvuru Formu