Standart ve Kalite

Standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar. Genel uygulamaları değil, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tariflerler. Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur; Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu üründe kullanılacak her bir ürünün özelliklerini, prosesi ya da hizmeti kapsayan yasal gerekliliklerle ilgilenenler.

Standartlar gönüllü kullanım için tasarlanırlar, herhangi bir yasal düzenleme tarafından dayatılmazlar. Ancak bazı durumlarda yasalar, uygunluğun sağlanabilmesi için standartları referans olarak gösterebilir ve zorunlu tutabilir.

Her standart kollektif bir çalışmanın ürünüdür. Üretici komiteleri, kullanıcılar, araştırma kurumları, hükümet departmanları, tüketiciler bir araya gelerek teknolojinin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek uygulamaları bir araya getirirler ve bir taslak oluştururlar.

Ayrıca standartlar ulusal ve uluslararası ticarette ortak bir dilin kullanımınıda sağlamak gibi önemli bir işlevide bünyesinde barındırır.Ve bunun yanında kalite kavramınında yerine oturması için ürün ve hizmette ortak aranan ve kabul gören kriterler dizisiylede standart ve kalite kavramları yanyana anılmaktadır.ISO ise ticarette ortak dilin sağlanmasına en büyük katlıyı oluşturmuş olduğu çeşitli konulardaki standartlar ile ortaya koymakta ve ülkeler bu standartları kendi ülkelerinde de uygulayarak dünyada ticarette ortak bir dilin kullanmılmasına katkı sağlamaktadırlar.

Başvuru Formu