Tekstilde Kalite ve ISO 9001

Ülkemizin en önemli lokomotif sektörlerinden birisi hiç şüphesiz ki tekstil sektörüdür.Bu sektör aynı zamanda emek yoğun bir sektör olarak da bilinir ve önemli bir istihdam kaynağıdır.Dolayısı ile bu sektörün canlı kalabilmesi ve globalleşen dünyamızda rakipleri ile rekabet edebilmesinin en önemli unsuru kalitedir. Bahsedilen kalite personel temininden , makina ekipman ve ham madde teminine kadar ve nihayetinde sevkiyat ve hatta satış sonrası bazı hizmetlere kadar entegre ve bir bütün olarak ele alınmalı ve işletmeler yapısını bu temelde oluşturmalıdır.Bu anlatımda geçen konuların hemen hepsini içine alan ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi uluslararası bir standart ta hazır bulunduğuna göre geriye kalan işte bu standartı temel olarak işletmelerinde oturtup felsefesinde de yer aldığı gibi stabil kalmayıp sürekli işletmeyi iyiye götürmek için adımlar atılmalıdır.

Başvuru Formu