Toplam Kalite Yönetimi

Günümüzde kalite konusuna verilen önem her geçen büyük bir hızla büyüyen globalleşen ve rekabetin zorlaşması ile artarak devam eden bir durum teşkil etmektedir.Özellikle kalitesiyle fark yaratan şirketlerin rekabet üstünlüğü yakaladığı rahatlıkla görülür. Dünyayı iyi izleyen ve okuyan toplumların tümünde kalite geliştirme çabaları hızla devam eden bir süreç arz göstermektedir. Kalite geliştirme çabaları içerisinde en önemli oluşum, kalite çemberlerinin 1960’li yıllarda Japonya’da uygulanmaya ve yeşermeye başlayan bir süreç izlemiştir.

Bu felfefenin Amerika orijinli olmasına rağmen Amerikanın bireyci modelinin ortaya koyduğu yapıyla uyuşmamasından dolayı, Japonya’da basarıyla uygulanan bir süreç yaşanmıştır. Japonya’nın grup yönelimli yapısı Toplam Kalite yönetimi uygulamalarına zemin hazırlamıştır. Bir Japon çalışanı, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Japon ulusunun kalkınması için çabalar. Bir çok milleti için söylenen ” devlet, bize ne veriyor ki benden ne istiyor? Paradigmasına karşın, Japonlar bu topluma karşı, ben görevlerimi yeterince yapabiliyor muyum? paragidmasi hakimdir. Japonya’da Toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından olan ve daha ziyade bir hayat tarzı haline dönüsen ve sürekli arayışı, mükemmellik ve sıfır hatayı hedefleyen Kaizen’e de kaynaklık eden Zen felsefesi (Gelişme) kalitenin yakalanması bağlamında tüm toplum katmanlarınca paylaşılan bir vizyon haline gelmiştir.

Toplam Kalite uygulamalarına geçişin en önemli adımı hiç şüphesi ki alt yapısı Toplam Kalite Yönetimi ( TKY ) ne uygun hale getirilmiş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının tam ve etkin olarak uygulanmasıdır. Firmalar ISO 9001:2008 standardına ait şartları tam olarak benimseyerek uyguladığı takdirde ; TKY nin gerektirdiği sürekli iyileştirme , takım ve çember uygulamaları vb gibi bir çok konuda çok uygun bir alt yapı ile hazırlıklarını yaparak Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını yürütme ve devam ettirme şansını yakalamaktadırlar. Bu sebepten dolayı genel olarak TKY uygulamak isteyen firmalar ISO 9001:2008 standardını benimseyip uygulamayı ilk önemli adım olarak görmektedirler.

Başvuru Formu