Türk Gıda Kodeksi ve ISO 22000

Ülkemizde ve dünyada gıda sektörü kaçınılmaz olarak kalitenin en fazla talep edildiği sektörlerin başında yer almaktadır. İnsanların aldıkları gıdaların kalitesi , hijyen durumları her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Dünya sağlık örgütünün temel kurallarını belirlediği gıdalar ile ilgili bunun yanında bütün ülkelerde yerel düzenlemelerde gerçekleştirilmekte ve resmi otoriteler tarafından denetimler yapılmakla birlikte en iyi denetçi yine kaçınılmaz olarak bu gıdaları tüketen tüketiciler olmaktadır. Tüketiciye kaliteliyi sunanın daima kazandığını söylemek yanlı olmayacaktır.

Ülkemizde ise özellikle Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının bu konuda bir çok kanun , yönetmelik , tebliği vb bulunmaktadır. Özellikle Türk Gıda Kodeksi yasal düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır.Bütün bunların yanında globalleşen dünyada artık pazarı bütün dünya olarak görmek gerekmektedir. Ve artık yöresel ihtiyaçlar değil uluslar arası ihtiyaç ve kurallarda büyük önem taşımaktadır. Bunların sonucu olarak, özellikle Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde bir çok yeni kanuni yapılmaktadır.

Kalitesini belgeyen kuruluşlar Pazar payları artmakta ve rekabet şansları büyütmektedir. Bütün bunların yanında ISO 22000 belgelendirmesi ile de bütün dünyada ürün-hizmet kalitesini belgelemek için gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün firmalar çok büyük efor sarf etmekte ve yatırımlar yapmaktadır.ISO 22000 standartıda öncelikli olarak uluslar arası ve ulusal kanun vb gibi konuları temel istek olarak alarak bu konuya verilen önemi gözler önüne sermektedir.

Başvuru Formu