ISO/IEC 25051 Bilgi Güvenliği Eğitimi

Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE) Eğitim ve Çalıştay İçeriği

ISO/IEC 25051: Yazılım mühendisliği – Sistem ve yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE) – Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü (RUSP) kalitesi için gereksinimler ve test talimatları standardı anlatılır, Ek olarak; Ürün Tanıtmalığı Dokumanı, Ürün Kılavuz Dokümanı, Test Dokümanı, Test Raporu dokümanlarının nasıl hazırlanacağı ve fonksiyonel testlere ve belgelendirme hazırlık süreçleri anlatılır.

Başvuru Formu