TS 13298 EBYS Eğitimi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim ve Çalıştay İçeriği

Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için gerekli sistem gereksinimleri, EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve uygulamaları, Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimler, Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için gerekli gereksinimler, Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler, Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler, Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının tanımlanması, EBYS test ve belgelendirme denetimine hazırlık, ilgili performans, fonksiyonel ve güvenlik test dokümanlarının hazırlanması konuları anlatılır.

Başvuru Formu