ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul gören bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan daha çok serbest piyasa hareketleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da doğal olarak beraberinde getirmiştir.

Global pazarda var olabilmek artık insana ve çevreye verilen değer ve saygıyla ölçülmeye başlanmıştır.

Bu gelişmeler kurum / kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır.Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan birisi olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuların değerlendirilmesinide içeren bir yapı ortaya koymaktadır.Dolayısı ile bu sistem konusunda yapılan çalışmalar hem küresel pazarda söz sahibi olmak , hem sosyal sorumluluk ve hemde yasal zorunlulukların yerine getirilmesi anlamında bir çok faaliyetin ortak kesişim noktası haline gelmektedir.

Kurum / kuruluşların çevreye verdikleri ( toprak , hava , su ) veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilmektedir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir.Ayrıca bu sistemin en önemli noktalarından biriside şüphesizdir ki yasal şartların sağlanmış olması ve gerektiğinde emisyon – baca gazı analizi , toz ölçümü , gürültü ölçümü gibi olmazsa olmaz ölçümlerin Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ölçüm ve raporlamalarının yapılmasıdır.

Başvuru Formu