OHSAS 18001 Tarihsel Gelişimi

Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” 1996’da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanmıştır. Kılavuz niteliği taşıyan bu ilk standart kurumların belgelendirilmesine yönelik bir temel teşkil etmemekteydi.

Sonraları başka belgelendirme kuruluşları da bu konuda standartlar yayınlamışlardır. Ancak yayınlanan bu standartlar BS 8800’u temel almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve uygulama bakımından farklılıklar göstermekteydi. Bunun üzerine BSI öncülüğünde uluslararası kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon toplanması kararlaştırılmış ve bu komisyonun çalışmaları sonucunda 1999 yılında OHSAS 18001 standardı oluşturularak yürürlüğe konmuştur.

Hazırlanan bu standart, 2001 yılında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından kabul edilerek TS-18001 olarak yayınlanmıştır.

OHSAS 18001 in güncel versiyonun ise 2007 yılında yayımlanmış ve yürürlüğe girerek uygulanmaya , belgelendirilmeye başlanmıştır.Güncel versiyonla ilgili bilgiler sitede ilgili kısımlarda detaylı olarak verilmiştir.

OHSAS 18001 standardı son olarak mart 2018 tarihinde revize edilerek ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri  standardı olarak yayınlanmıştır.

Başvuru Formu