OHSAS 18001 Uygulamanın Faydaları

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin sağladığı yararları:

  • Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması.
  • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımının artırılmasının sağlanması.
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesinin sağlanması.
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
  • İş performansının artırılmasının sağlanması;
  • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
  • Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
  • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının ispatlanabilmesi

Başvuru Formu