ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüzde işletmelerin kurumsallaşmasının en önemli göstergelerinden birisi olarak iyi bir kalite yönetim sistemine sahip olmak gösterilmektedir. İşletmelerin pek çoğu kurumsallaşma için harekete geçmekte , bu yolda vakit ve finans ayırarak ciddi bir emek vermektedir. Bütün işletmelerin kendine göre plan, program ve stratejilere sahip olduğu bilinmektedir. Kurum / kuruluşların her birinin işleyen bir yapılarının olduğu ancak bu yapının çokta sistematik olmadığı görülmektedir.

Ancak daha yüksek niteliklere sahip bir kalite yönetim sistemi kurmak ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini kurup uygulamaktan sürekliliğini sağlamaktan geçmektedir denilmesi son derece uygundur.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi işletmelerin kurumsallaşmaları için iyi bir başlangıç sayılmaktadır. ISO 9001:2015 işletmelerin kendilerini geliştirip bir düzen ve disiplin içinde sistematik çalışmalarının önünü açmaktadır.

İşletmelerin kurum içinde kurdukları ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlarca belgelendirerek; uluslararası kalite yönetim sisteminin belirlenmiş şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara rahatlıkla ispatlamış olurlar.

ISO-9001-2015-300x300
iso9000-tarihsel-gelisimi
iso9001-kalite-terimleri
iso9001-yonetim-prensibi
iso9001-belgelendirme-sartlari
9001-2015-turkak-logo
9001-2015-292x300
hade3
9001-2015
9001-2015
iso-nedir-300x179 (2)
iso90012000nedir_1 (2)
iso90012008nedir_1 (2)

ISO 9001

Dünya genelinde kabul gören ISO 9001 sertifikası firmaların ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yürüttüğünün bir belgesidir. Bu belgeyi almak firmalara çok değerli avantajlar kazandırır. Bu nedenle belirli bir yapıya ulaşmış firmalar bu sertifikayı alarak hem kendi bünyelerinde maliyet ve personel yönetimini sağlamlaştırmakta hem de dış piyasadaki rekabetlerini güçlendirmektedir. ISO 9001:2015 standartlarına göre de 7 adet temel prensip bulunmaktadır. Firmaların bu prensipleri çok iyi bir şekilde benimsemesi gerekir.

Müşteri Ve İlgili Taraflara Odaklanma; kurumsal bilinçte olmayan firmalar gerçekleştirdikleri çalışmalarda sadece kar odaklı çalışmaktadır. Ancak günümüz modern yönetim sistemlerinde sadece kar odaklılık değil aynı zamanda tedarikçi, personel ve müşteri odaklı olarak bu üç farklı bölüm ile ilgili memnuniyet kazanma ilkesi bulunmalıdır.

Organizasyon İçin Liderlik Sağlamak; firmaların hedeflerine ulaşması için firmanın tümünün aynı hedefe odaklanması gerekir. Bunun sağlanması içinde çalışanların etkili bir şekilde yönetilmesi, teşvik edilmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi gerekir. Bu adaptasyonda çalışan şirketler hedeflerine daha kısa sürede ulaşabilirler.

Çalışanların Desteklenmesi ve Kanalize Edilmesi; sağlanan performansı her zaman geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için çalışanların eğitim, yetkinlik ve yetenek gibi alanlarda güçlendirilmesi gerekir. Bunu sağlayan personeller firma için daha çok fayda sağlar ve bu durum müşteri memnuniyetini artırdığı gibi karlılığı da artırabilir.

Süreç Yaklaşımının Benimsenmesi; firma içerisindeki uyumun sağlanması ile girdi ve çıktıların daha etkili bir şekilde yönetilmesi için bir yönetim sistemi olan süreç yaklaşımı firma tarafından benimsenmelidir.

Gelişimin Desteklenmesi; firmalar gerçekleştirdikleri stratejiler ve çalışmalar ile başarıyı elde ederler. Önemli olan ise elde edilen bu başarının sürekliliğini sağlamaktır. Başarının sürekliliğini sağlamak içinse gelişim şarttır. Bu nedenle firmaların hedeflerine ulaşa yolundaki odak noktaları her zaman gelişim olmalıdır.

Kanıtlara Dayalı Karar Verme; karar verme mekanizması ileri dönmelerdeki başarıyı çok derinden etkilemektedir. Bu nedenle karar verme süreçlerinde kanıtlara dayanmak büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal İlişkilerin Yönetilmesi; firmalar için tedarikçiler ile ortaklar ve diğer taraflar gelişimi sürdürmek için oldukça önemli bir pozisyona sahiptir. Kurumsal performansı yakından etkileyen bu taraflar ile iletişim ve ilişkiler çok dikkatli sürdürülmelidir.

ISO 9001 tarafından 2015 yılında yenilenen temel prensipler firmaların sertifika almasında ve uluslararası kalite standartlarına ulaşmasında temel basamakları oluşturmaktadır. Her kuruluş bu prensipleri benimseyerek kendi bünyesinde analiz etmeye ve uygulamaya koyması başarının sağlanması ve başarının sürekliliğinin temellerinin oluşturulması için oldukça önemlidir.