Kalite

KaliteGenel olarak bakıldığında kalite kavramı insanların ve sistemlerin hata yapması ve mükemmele
ulaşma isteği gerçeğinden ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Dil olarak latince nasıl oluştuğu manasına gelen Quali kelimesinden türemiş ve Qualitas kelimesiyle ifadesini bulmuştur.
Kalite kelimesi değişik tanımları bulunmaktadır:
Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde
istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.
• Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin
tümüdür.
• Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının
istek potansiyelini karşılayabilme derecesidir.
• Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da standartlara
göre üretim yapma olgusudur.

Aşağıdaki linklerde kalite başlığı altında yer alabilecek birçok terimle ilgili bilgi ve açıklamalar bulabilirsiniz…

Kalite Bilgileri

Başvuru Formu