Alt Yapı Nedir ?

Alt yapı ; kalite yönetim sistemi ( ISO9001 ) kurup uygulayan işletmelerin binaları , bina alt yapıları , üretim alanı / alanları , makine teçhizat parkının işletmenin kalite sürekliliğini sağlayabilmesi amacıyla gözden geçirilip gerektiğinde iyileştirmesinin sağlanmasıdır.

Bu bağlamda işletmeler genel olarak makineleri için bir periyodik bakım planı yapmakta ve bunu uygulamakta , arıza durumunda ise nelerin nasıl yapılacağı hususuna yönelik olarak bu noktalarda sistem kurmakta ve işletmektedirler.

Başvuru Formu