Çalışma Ortamı Nedir ?

Çalışma ortamı ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartının 6.4 no lu maddesidir. Bu madde ile işletmeler ürünlerinin istenen kalitede üretilebilmesi için personel açısından gerekli olan üretim , kalite kontrol vb alanları uygun şartlarda hazırlaması ve sürekliliğini sağlaması tariflenmektedir. Bu amaçla işletmeler şartları yerine getirmekle birlikte aynı zamanda personelin dinlenme alanları , yemek alanlarını vb de uygun olarak hazırlamış olmalıdırlar.

Başvuru Formu