Döküman Nedir ?

Döküman herhangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyanı bir iş bir görevle ilgili yönlendiren elektronik ortamda veya kağıt ortamındaki yazılı metinlerdir. Bu faaliyet işletmelerde örneğin üretim faaliyetine ait metotları , bir makinenin çalıştırılmasını vb izah için kullanılabilmektedir.

Başvuru Formu