Düzeltici Faaliyet Nedir ?

Düzeltici faaliyet ; kuruluşun yönetim sisteminde yer alan bir uygunsuzluğun tespit edilmesinin akabinde bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyete denir. Yönetim sistemi standartlarının hepsinin ortak isteklerinden birisi olan bir faaliyettir. Bu faaliyetlerin tespiti ve kayıt altına alınabilmesi için personelin konuya hakim olmaları beklenmektedir. Uygunsuzluğu tespit eden personel düzeltici faaliyet için belirlenen forma tespitini kayıt eder , uygunsuzluğun belirlendiği birim tarafından bu sorunun neden kaynaklandığı , ne zamana kadar ve hangi faaliyet yapılarak giderileceği belirlenerek kayıt altına alınır. Sonrasında zamanı geldiğinde bu faaliyet yerine getirilmiş ise uygunsuzluk kapatılır ve faaliyet tamamlanmış olur.İşte bütün bu faaliyetlerin sistematik yürütülmesi için standartlar bu konuda bir prosedür yazılmasını talep etmektedir.

Başvuru Formu