Görev Tanımı Nedir ?

Görev Tanımı ; bir kuruluşun üst düzey yöneticilerinden başlayarak en alt düzey çalışanına kadar ( kaliteyi uygulayan , etkileyen ve doğrulayan herkes ) bütün personelin kime bağlı çalıştığı , görevi , sorumluluğu ve yetkilerinin tariflendiği dokümanlara verilen isimdir.Görev tanımı yerine bazı kuruluşlarda aynı anlamda görev talimatı terimi de kullanılmaktadır.

Bu noktada önemli olan işletmede hangi yönetim sistemleri uygulanıyor ise ilgili kişinin görev tanımında bütün sistem şartlarından doğan görev , yetki ve sorumluluklara yer verilmesidir. Bununla birlikte bazı kuruluşlarda oluşturulan görev tanımlarında o alan için gerekli olan yetkinlik bilgileri de verilmektedir.Şart olmamakla birlikte bu konunun uygulanabilirliği bulunmaktadır.

Başvuru Formu