İzlenebilirlik Nedir ?

İzlenebilirlik kavramı yönetim sistemleri açısından genel olarak bakıldığında bir ürün veya hizmetin geriye doğru takip edilebilir olmasıdır. İşte bu izlemeyi yapabilmek için işletmelerin metot geliştirmesi ve uygulaması gerekliliği ortay çıkmaktadır. Bu noktada kuruluşu faaliyet alanına veya ürün / hizmete bağlı olarak değişik uygulamalar görülebilmektedir. Örneğin bazı kuruluşlar ürünlere parti numarası , karman numarası , seri numarası gibi bir takım numaralar vermekte bazıları üretim tarihi bilgisini ambalajlarına koymaktadır. Tüketici ürün üzerinde görmüş olduğu bu bilgiyi üreticiye verdiğinde ( özellikle bir şikayet vb gibi durumlarda ) üretici firma kendi içinde kurduğu izlenebilirlik sistemi vasıtasıyla o ürünün sevkıyat tarihine , depo çıkışına , son kontrolüne , ürünün üretildiği makineye , makineyi kullanan operatöre , ara kontrollere , kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya girişine ve girdi kontrollerine ve hatta o hammadde ve yardımcı malzemelerin alındığı tedarikçi firmalara kadar kendi içindeki geriye dönük bütün kayıtlarını inceleyebilmektedir. Böylece varsa hatalı işlemler vb bu sistem yardımıyla problemi rahatlıkla kendi içinde tespit etmekte ve tekrarını önleyebilmek için tedbirler geliştirebilmektedir.

Bu anlatımların yanında eski adıyla HACCP yeni haliyle ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise bu kavramı daha da derinleştirmektedir. Sadece kuruluşun kendi içinde izlenebilirliği sağlamasını yeterli görmemekte ve ürünün dağıtım noktalarını çok iyi takip edip gerektiğinde ( üründe insan sağlığını tehdit eden ve sonradan tespiti yapılmış ürünler gibi ) bu ürünleri piyasadan geri toplamasını da sağlayan bir yapı kurulmasını talep etmektedir.

Bütün bunların yanında dünyada marka olan birçok kuruluşun müşteriye verdiği değer ve markasını koruma adına gerektiğinde spor ayakkabı , otomobil parçası , elektronik eşya gibi ürünleri gazete , tv , internet gibi kaynakları kullanıp tüketiciyi uyararak ürünleri geri çağırma yoluna gittiğini görmekteyiz.

Başvuru Formu