Kalibrasyon Nedir ?

Bu kelime dilimize fransızca dan girmiş olan bir kelimedir. Bir ölçme cihazı veya sisteminin verdiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirli şartlar altında oluşturan işlemler dizisi şeklinde tanımlanabilecek bir kelimedir. Bu işlemler yapılırken kalibre edilen cihazın hata oranının kendisinden çok daha yüksek doğruluklu olarak bir referans alınarak işlem yapılabilir. Yani çok daha hassas cihazlarla bir başka cihazın doğruluğunun çek edilmesi gibi de düşünülebilir. Burada ISO 9001 açısından bakıldığında standart yapılan ölçme işlemlerinin doğruluğundan emin olunabilmesi için bu cihaz veya ekipmanların kalibrasyonlarının yaptırılması ve bu işlemlerin rutinleştirilmesi için kuruluşun bu noktada bir sistem oluşturmasını talep etmektedir. Ayrıca standart cihazı kalibre eden ekipmanın uluslararası izlenebilirlik sisteminin bir parçası olması gerektiğini ifade etmektedir. Kuruluşlar genelde bu cihazlarının envanterini çıkartarak kalibrasyon laboratuvarlarına bu cihazlarının kalibrasyonlarını yaptırıp oluşturulan kalibrasyon planı çerçevesinde gerektiğinde bu cihazlarının periyodik olarak kalibrasyonlarını yaptırmaktadırlar.

Başvuru Formu