Kalite El Kitabı Nedir ?

Bir kuruluşun tanıtıcı temel bilgilerinin, müşterilerine karşı temel taahhütlerinin, kalite sistemi ile ilgili temel bilgilerin, belgelendirme kapsamının ve standarta göre hariç tutmaların(ihtiyari olan ve o kuruluşta uygulanmayan standart maddeleri) sunulduğu , kuruluşun kendine özel tanımlanması gereken temel süreçlerin ve etkileşiminin tanımlandığı ve kalite yönetim sisteminin en üst düzey , birincil dokümanıdır.

Kalite el kitabı ( KEK ) genellikle standartın maddeleri baz alınarak hazırlanır. Ayrıca giriş kısımlarında şirket tanıtımı , yönetim sisteminin kapsamı ve kuruluşun hariç tuttuğu maddeler gerekçeleriyle birlikte verilir. Bunların yanında içindekiler ve revizyon bilgilerinin bulunduğu bir kısımda bu dokümanda yer alır. Sonrasında ise standartın o kuruluştaki uygulamaları hakkında her madde için kısa ve özet bilgiler verilir. Ayrıca bu bilgilerin yeterli olmadığı ama bir başka referans dokümanın olduğu maddelerde ise gerekli dokümanları atıflar yer alır. Kuruluşun ihtiyaç duyduğu prosesler ve bunların etkileşimleri de bu dokümanın olmazsa olmaz parçaları arasında yer almaktadır.

Başvuru Formu