Kalite Hedefi Nedir ?

Kalite hedefi kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen ve kalite politikasıyla tutarlı olarak ortaya konulan ; işletmenin ilerlemesi ve büyümesi için temel unsurları göz önüne alarak belirlenen ve rakamsal olarak ulaşılabilir bir beyandır.

Kalite hedefleri işletmenin bütün ilgili birimlerini de içerecek şekilde belirlenmelidir.Kalite hedefleri daha çok yıllık olarak belirlenir.Ve dönemsel olarak hedefe ulaşma durumu izlenir.Örneğin ; Satış miktarının bir önceki yıla göre % 15 artırılması , fire miktarının % 1 e düşürülmesi vb..

Bu hedefler sadece rakamlarda kalmamalı ve izlenmeli analiz edilmeli ve tutturulmaya çalışılmalıdır.Hedef tutturulduğunda ise daha iyisi hedeflenmelidir.Üst yönetimde bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olması halinde kaynak sağlamalıdır.

Başvuru Formu