Müşteri Mülkiyeti Nedir ?

ISO 9001 standartının 7.5.4 maddesi Müşteri Mülkiyetidir. Bir kuruluşun üretim yaparken kullandığı bir hammadde , ambalaj malzemesi vb yi eğer müşteri o kuruluşa sunuyor ve bu malzemelerin kullanılmasını istiyorsa işte kuruluş için bu malzemeler standartın tabiriyle Müşteri Mülkiyetidir. Bu tür durumlarda Kuruluş müşteriden gelen bu malzemeleri kendi malzemeleriyle karışıp yanlışlıkla kullanımına engel olacak , bozulmadan muhafaza edecek tedbirleri almakla mükelleftir ve sadece ilgili müşteri için bu malzemeler kullanılabilir. Bu malzemelere gelebilecek zarar durumunda ise müşteri derhal konu hakkında bilgilendirilmeli ve varsa zararları tazmini yoluna gidilmelidir. Bütün bunların yanında müşteri mülkiyeti bu tür somut malzemeler olabildiği gibi ; bir tasarım bilgisi , özel spesifik isteklere ait bilgiler vb de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Bu tür bir uygulaması olmayan kuruluşlar standartın 7.5.4 maddesini gerekçelerini de izah etmek şartıyla yönetim sisteminde kapsam dışı tutabilir.

Başvuru Formu