Organizasyon Şeması Nedir ?

Organizasyon şeması kuruluşların üst yönetimden başlayarak bir kuruluşta kimin kime bağlı olarak çalıştığını , işletmedeki hiyerarşiyi gösterir şematik görsel ifadelerdir.

Organizasyonlar dikey , yatay olabilmektedir.Bu durum ilgili işletmenin yönetim prensipleri ile bağlantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Başvuru Formu