Özel Proses Nedir ?

Özel proses; yürütülen faaliyetin şartlarının bir gereği olarak yapılan işin sonucunun ancak kullanım şartlarında veya ürünün üretilip müşteriye sunulmasından sonra ancak yeterliliğinin görülebileceği bazı sektörlerdeki proseslere verilen bir isimdir.

Bu kavram ISO 9001 standartının 7.5.2 maddesine karşılık gelmektedir. Bu maddede üretim ve hizmetlerin sunulması için proseslerin geçerli kılınması başlığı altında ele alınmaktadır. Örneğin bir yumurtayı nasıl ki kırmadan içinin rafadan mı , tam haşlanmış mı henüz çiğmi vb olduğunu anlayamıyor ve bu sebepten dolayı mesela 5 dakika normal ateşte pişirirsem rafadan olur , 10 dakika pişirirsem tam haşlanır vb diyebiliyorsak ; bu tarz özel prosese sahip işletmelerinde etkin bir kontrol mekanizmasına sahip olması gereklidir.

Örneğin ; o prosesteki personelin çok daha tecrübeli ve teknik bilgiye sahip olması , o noktada daha hassas makina ekipmanın kullanılması , bu ekipmanın daha sık bakımının yapılması , sıcaklık – basınç vb gibi proses devam ederken ki bazı göstergeleri istenen seviyede ve hassas olarak izlemek vb gibi faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü ancak bu aşamalar sağlıklı yürütülürse ürün kullanımı sırasında sorun çıkmaması gerçekleşebilir. Aksi halde büyük sorunlar yaşanacaktır. Mesela hazır beton sektörünün bir gereği olarak bu firmalar ancak müşteri sahasında betonu döktükten 7 ve 28 gün sonra yapılan mukavemet değerlerine bakıldığında istenen şartları sağladığı konusunda emin olunmaktadır. İşte bu yüzden hazır betonun reçetesinin oluşturulmasından başlayarak çok ciddi bir tedbirler dizisi uygulanmaktadır.

ISO 9001 standartını uygulayan ve bu kapsama giren faaliyetleri olan kuruluşlar bu özel proseslerdeki kontrol şartlarını etkin olarak belirleyerek uygulamalıdır. Ama bu tarz bir prosese sahip olmayan kuruluşlar ise ihtiyari olan bu 7.5.2 maddesini gerekçelerini de belirterek hariç tutabilmektedir.

Başvuru Formu