Prosedür Nedir ?

Fransızca “procédure” yargılama usulü, yargılama evreleri anlamına gelmektedir. Dilimizde ise bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem ( metot ) anlamında kullanılmaktadır.

Prosedür yönetim sistemlerinde daha çok yönetici pozisyonundaki görevlilerin faaliyetleri nasıl yürüteceklerini tarif için kullanılan dokümanlardır. Prosedür yazılırken en önemli altın kural 5N + 1K olarak özetlenen kuraldır. Yani bir metot tariflenirken ;

– Ne
– Nerede
– Ne zaman
– Nasıl
– Neden
– Kim

sorularına yanıt verilerek dokümanın yazılması gerekmektedir. Eğer bu kural iyi uygulanırsa o dokümanı ( prosedür ) yazan kişi değil okuyanlarda aynı işi aynı metotla aynı şekilde gerçekleştirebilme imkanına sahip olacaktır.

Başvuru Formu