Proses Nedir ?

Girdileri alıp kaynak kullanarak bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite, faaliyet veya operasyon proses (süreç) olarak tanımlanabilir. Genel olarak bakıldığında bir prosesin çıktısı bir sonraki prosesin girdisi olarak sistemi etkileyecek bir yapı ortaya koyar.

Örneğin; Pazarlama – Satış faaliyetine proses denilecek olursa; bu prosesin girdisi müşteriden gelen taleptir.Çıktısı ise şartların oluşması sonucunda müşteri ile imzalanan satış sözleşmesidir. Pazarlama – Satış prosesinin çıktısı olan satış sözleşmesi bir sonraki proses olan üretim prosesine girdi teşkil edecek ve üretim prosesinin tetiklenmesini sağlayacaktır.

Başvuru Formu