Tasarım Nedir ?

Tasarım; bir ürün veya hizmetin daha önce yapılmamış bir versiyonunu vücuda getirmek için yapılan bir çalışmalar bütünüdür. Tasarım ve icat genelde karıştırılan iki kavramdır. Bir şeyin icat edilmesi için ilk defa yapılmış olması ve örneğinin olmaması gerekir. Örneğin tekerlek bir icattır. Ancak tekerlek üreten günümüzde pek çok fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalar sürekli bu ürünü geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu çabaların sonucunda da her geçen gün çok daha iyi performansa sahibini tasarlamakta ve üretmektedirler.

Dolayısı ile malzeme , fonksiyonellik vb gibi bir çok kriter açısından pek çok ürün üzerinde tasarımlar yapılmaktadır. Önemli olan bir kuruluşun kendi personeli , alt yapısı , bilgi birikimi ile daha önce yapmadığı bir ürünü yapabilmek için planlamalar yapması ve nihayetinde bunu gerçekleştirmesidir.

 

Tasarım ve Geliştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi açısından bakıldığında yukarıda da bahsedildiği gibi bir kuruluşun daha önce yapmadığı bir ürünü gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerin bütünü algılanmalıdır. Standart bu kavramı daha da geniş bir perspektiften ele alarak Geliştirmeyi de tasarımla aynı basamakları içeren bir düzenlemeyle talep etmektedir.

Yani bir ürünün tasarladıktan sonra aynı ürün üzerinde yapılan geliştirmeler de de benzer bir iş akışına göre hareket edilmesi talep edilmektedir.

Standart tasarım için girdilerin ve çıktıların belirlenmesini , sorumluların belirlenmesini , tasarım veya geliştirmenin planlanmasını , plana uygun olarak hareket edilerek gereken noktalarda gözden geçirilmesini , tasarımın doğrulanmasını ve kullanım şartlarında geçerli kılınmasının sağlanmasını istemektedir.

Ancak bazı kuruluşlar standart bazı üretimler yapmaktadır.İşte bu gibi firmaların tasarım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.İşte bu tarz kuruluşlar için standartın 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi ihtiyari bir madde olup hariç tutulabilecek bir maddedir.

Başvuru Formu