YGG Nedir ?

YGG Yönetimin Gözden Geçirmesi ifadesinin kısaltmasıdır.Yönetim sistemi standartları açısından ele alındığında bütün standartların ortak noktalarından birisi olarak YGG bir işletmenin mevcut durumunun tespiti ve gelecekteki planlamalarının yapılması için belirli periyotlarda yapılması gerekli olan ve işletmenin yöneticilerinin katıldığı gündemi belli olan toplantılara verilen isimdir.

YGG toplantıları genel olarak yılda bir veya 2 defa yapılmakla birlikte periyot konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. YGG toplantılarında ; denetim sonuçları , müşteri geri beslemeleri , DÖF ler , kalite hedefleri , sistemi etkileyebilecek değişiklikler , bir önceki toplantıda alınan kararların takibi gibi konular gündeme alınır.Bu toplantılar öncesinde katılımcılara yazılı olarak duyuru yapılır ve toplantı gün ve saati , yeri hk bilgilendirme yapılır.Toplantı sırasında bir yetkili ( genellikle yönetim temsilcisi ) raportörlük yapar ve görüşülenleri kayıt altına alır.Sonrasında ise bu kayıtlar tutanak haline getirilir ve dağıtımı yapılır.

Başvuru Formu