Yönetim Temsilcisi Nedir ?

Bütün yönetim sistem standartlarının ( ISO 9001,ISO 14001,ISO 22000,OHSAS 18001 vb ) ortak bir isteği olan yönetim temsilcisi; işletmenin en üst düzey yöneticisine direkt olarak bağlı olan ve diğer işlerinin yanı sıra ilgili yönetim sistemi standartına göre sistemin kurulmasından sürekliliğinin sağlanmasına ve gerektiğinde dönemsel olarak sistemin performansının raporlanması konularında üst yönetim tarafından atanan görevliye verilen isimdir.

Yönetim temsilcisi için üst yönetim bir atama yazısı hazırlamalı ve bu yazıyı bütün işletmede duyurmalıdır.Yönetim temsilcisi sistemin işletmedeki işleyişinin genel sorumlusudur.Ancak işletmelerde herkes kendi işinden sorumlu ama yönetim temsilcisi ise bütün yönetim sisteminden sorumludur gibi bir yanlış anlayış ve işleyiş bulunmaktadır.Oysaki sistem işletmenin tamamında geçerli olup her birimin ve elemanın üzerine görevler düşmektedir.Yönetim temsilcisi bu genel işleyişin devamını izlemek ve takip etmekle mükellef olan bir görevlidir.

Başvuru Formu