Şirket Yapısı ve Organizasyon

ASB Uluslar arası Belgelendirme şirket 17.09.2008 tarihinde kurulmuş ve akreditasyon ön hazırlık süreciyle faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluş ve daha sonrasında çeşitli 2 ortaklı bir yapı ile faaliyetlerini yürütmüştür.

Güncel durum ise; 30.04.2014 tarihinde 8560 Nolu resmi gazetede belirtildiği gibi şirketin % 100 hissesi M.Fatih SOYSAL ‘ a ait olacak şekilde hayata geçirilmiştir.

Şirket sahibinin başka hiçbir şirkette ortaklığı bulunmamaktadır. Şirket uzun yıllar TSE de değişik birimlerde görev yapan bir Genel Müdür tarafından yönetilmektedir. ASB faaliyetlerini uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde ve bu kuralların gerektirdiği bağımsız komitelerle birlikte profesyonel olarak yürütür.Şirket yapısı

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

Başvuru Formu